Medlemmar räknas som Junior till och med det år man fyller 18 år.
Halv medlemsavgift om man anmäler sig efter den 1 augusti.
Om man redan är medlem i en annan SSDF ansluten klubb erhålls en rabatt på 240 kr, meddela vilken klubb du har som moderförening.
OBS, Rabatten gäller enbart Senioravgift.
Familjeavgift gäller för alla i som är skrivna på samma adress oavsett antal juniorer.
Vid mer än två seniorer i familjen betalar varje tillkommande senior 450 kr.
ÅlderAntal
19 år eller äldre
18 år eller yngre
Dubbelansluten
MedlemstypAntalKostnad
Senior0950 kr
Junior0550 kr
Familjesenior00 kr
Familjejunior00 kr
Familjemedlem01600 kr
Extra Famsen.0450 kr
Dubbelansluten0-240 kr
Summa0 kr